• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Season of CreationCzas dla Stworzenia, trwający do dnia św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologów, to szczególny okres ekumenicznej modlitwy i wspólnych działań całej społeczności chrześcijańskiej na rzecz Ziemi, naszego domu. REFA zaprasza do jego celebracji od 2015 r. i proponuje szereg tekstów pomocnych w jego przeżywaniu. Tym razem prezentujemy trzy nagrania wideo. W jednym szef REFA o. Stanisław Jaromi przedstawia ostatnie nasze publikacje i pokazuje możliwości wspólnego działania. W innych odpowiada na pytania redaktorów projektu „Katecheza bez granic”. Zastanówmy się zatem razem: Czy chrześcijaństwo jest ECO?

 

Czym jest Czas dla Stworzenia – Season of Creation? Co wnosi w nasze życie św. Franciszek z Asyżu, patron ekologów? Co REFA nam proponuje w tym czasie?

Posłuchajmy.

 

 

Projekt „Katecheza bez granic” powstał z inicjatywy Anety Rayzacher-Majewskiej z UKSW. To kanał przeznaczony dla tych, którzy oczekują pomocy w wychowaniu religijnym i katechizacji dzieci – rodziców, katechetów, animatorów i duszpasterzy. Może być pomocą zarówno dla osób przebywających poza granicami naszego kraju, jak i osób, które podejmują dzieło edukacji realizowanej poza murami szkoły – edukacji domowej.

 

O. Stanisław wziął udział w dwu nagraniach. Oto pierwsze:

0:03 – Czy chrześcijaństwo jest ECO?

3:37 – Co oznacza „czynienie sobie ziemi poddaną”?

5:23 – Dlaczego Kościół nie zaleca wegetarianizmu?

Polecamy! 

 

 

Czy naukowiec może być wierzący?

0:03 – Skąd wziął się stereotyp „naukowiec = ateista”?

4:45 – Dlaczego ateizm naukowy jest fikcją?

7:54 – Czy wiara może prowadzić człowieka do nauki?

Oto drugie nagranie:

 

 

red. REFA